Δημόσιες υπόγειες τουαλέτες σε πλατείες και πεζόδρομους για τους πολίτες έναντι αμοιβής για την χρήση τους με φροντίδα από προσωπικό του Δήμου.Όπως στο εξωτερικό. Μιχάλης

18/09 @ 9:28

Εφοδιασμός σχολείων με δωρεάν ηλεκτρονικούς υπολογιστές από το stock Η/Υ μεγάλων επιχειρήσεων π.χ. Όμιλος ΟΤΕ λόγω αντικατάστασης με νεότερα μοντέλα.

18/09 @ 9:25

Δημοτικά parking στις γειτονιές

18/09 @ 9:25

Πρακτική άσκηση για φοιτητές/αποφοίτους ΑΕΙ στις υπηρεσίες του Δήμου

18/09 @ 9:24

Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών φορέων με στόχο την προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων, την πράσινη επιχειρηματικότητα, και την ένταξη μεταναστών και ΑΜΕΑ σε ευρωπαικά προγράμματα

18/09 @ 9:24

λύση για τις τυφλές όψεις, ταράτσες, βαφή/ καθαρισμός προσόψεων, ανανέωση αστικού εξοπλισμού

15/09 @ 13:14

Φροντίδα πρασίνου από ειδικούς και όχι από υπεργολάβους. Φύτευση και φροντίδα υψηλής ποιότητας πρασίνου, μεγάλης ανάπτυξης, κάλυψης/ σκιάς

15/09 @ 12:25

Μελέτη φέρουσας ικανότητας τουριστικών χρήσεων από το δήμο Αθηναίων με σκοπό τον περιορισμό του υπερτουρισμού και των AirBnB και τη στήριξη της κατοικίας -Οδυσσέας-

15/09 @ 11:15

Μεγαλύτερη φροντίδα και περίθαλψη και στέγαση για τους άστεγους στο Κέντρο και τις γειτονιές. Είναι θέμα πολιτισμού και ανθρωπισμού. Ζ.

14/09 @ 13:50

Απογευματινά μαθήματα γλώσσας και δικαιωμάτων και επαγγελματικής συμβουλευτικης σε μετανάστες με στόχο την ομαλότερη κοινωνική ένταξη και συνύπαρξη στις γειτονιές. Θ.

14/09 @ 13:42